Actieonderzoek naar keuzevrijheid voor leerlingen en studenten op school

School is voor kinderen en jongeren bij uitstek de plek waar zij hun interesses en talenten kunnen ontplooien. Samen met het onderwijsveld werkt de Alliantie ‘Worden wie je bent’ aan manieren waardoor leerlingen zich vrij voelen om de keuzes te maken die het beste bij ze passen. Binnen deze alliantie is Movisie verantwoordelijk voor het doen van actieonderzoek. In dit onderzoek begeleiden we scholen om veranderingen in gang te zetten voor hun leerlingen. Het doel van deze veranderingen is om meer keuzevrijheid voor leerlingen te creëren.

In 2023 is het eerste actieonderzoek van Movisie gestart, waarin we een school begeleiden die samen met ons actief wil experimenteren met het veranderen van stereotype verwachtingen over de rol en het gedrag van meiden en jongens – en iedereen daar tussenin – op de school. Zo werken we toe naar meer sociale veiligheid, keuzevrijheid en kansengelijkheid in het onderwijs.

Samen met de school kijken we naar de beperkende verwachtingen die er zijn voor jongens en meiden en onderzoeken we hoe deze veranderd kunnen worden. Daarbij kijken we naar alle aspecten van de school, zoals de aankleding van de klas, het les- en voorlichtingsmateriaal, maar ook werkvormen en pedagogisch handelen in de klas.  

De school bepaalt

Movisie brengt in kaart hoe de school ervoor staat en de school bepaalt zelf wat er zou kunnen veranderen en hoe. Wij bieden ondersteuning vanuit wetenschappelijke kennis over wat goed zou kunnen werken. We begeleiden het proces, brengen het in kaart en evalueren met de school. Aan het einde heeft de school een mooi proces in gang gezet, en concrete veranderingen kunnen maken en verankeren. 

Movisie haalt uit dit onderzoek kennis op over wat goed werkt in de praktijk, maar ook over welke randvoorwaarden er nodig zijn om het proces goed te laten verlopen. Dit zullen we gebruiken om andere onderwijsinstellingen bewust te maken en te inspireren om hun eigen werkwijzen onder de loep te nemen. 

Onze rol in de alliantie 'Worden wie je bent'

Binnen de alliantie ‘Worden wie je bent’, brengt Movisie als kennisinstituut de nodige kennis in vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar ook vanuit de onderwijspraktijk (zoals kennis opgebouwd uit evaluaties van lesmethodes en interventies in scholen). Deze verzamelde ‘wat werkt’-kennis uit de praktijk brengen we met de alliantie verder de scholen in. 

Samen met de alliantiepartners bekijken we ook waar nog hiaten zitten in onze gezamenlijke kennis en proberen we dit aan te vullen. We helpen ook bij de kennisontwikkeling binnen de alliantie door actieonderzoek te doen, en door de geleerde lessen uit dat onderzoek te vertalen naar inzichten voor het onderwijsveld. 

Interesse om mee te doen?

Voor het schooljaar 2024-2025 zoeken we nog een school voor een tweede actieonderzoek. Wil je hier meer informatie over dan kun je mailen naar Lotte Thissen, l.thissen@movisie.nl.

Naar overzichtspagina Alliantie Worden Wie Je Bent

De alliantie werkt in opdracht van het ministerie van OCW.

Alliantie WWJB: Aanmeldformulier