Alliantie Worden wie je bent

Alle leerlingen en studenten in Nederland verdienen de ruimte om te ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen. Stereotype verwachtingen over de rol en het gedrag van meiden en jongens hebben invloed op de manier waarop docenten met leerlingen en studenten omgaan. Onbewust kunnen zij hen daardoor een bepaalde richting opsturen, waardoor leerlingen en studenten zich niet kunnen ontwikkelen zoals ze zelf zouden willen.

In opdracht van het ministerie van OCW zet de Alliantie ‘Worden wie je bent’ zich ervoor in dat leerlingen en studenten de keuzevrijheid hebben om zich te kunnen ontwikkelen zoals zij zelf willen en te worden wie ze zijn. Daarbij spelen onderwijsprofessionals een cruciale rol in het creëren van een veilig sociaal klimaat. Zij kunnen leerlingen of studenten helpen bij het volgen van hun interesses en kunnen vaste patronen in het onderwijs doorbreken. De alliantie zet zich in om onderwijsprofessionals te ondersteunen en samen te leren hoe ze dit kunnen doen. Het doel is dat alle leerlingen en studenten de ruimte krijgen om zelf te ontdekken wie ze zijn, wat ze later willen worden en hoe ze hun toekomst willen inrichten.

Op deze pagina vind je kennis en informatie over de rol van Movisie in de alliantie en het actieonderzoek dat Movisie binnen de alliantie uitvoert.

De kennisbank en activiteiten van alle partners in de alliantie vind je op www.wordenwiejebentopschool.nl 

Partners in deze alliantie zijn:

logo van emancipatorlogo van vhtologo van school en veiligheid