Oekraïnedossier: seksueel en gendergerelateerd geweld

Mensen die vluchten, asiel zoeken of migreren kunnen te maken krijgen met seksueel geweld en gendergerelateerd geweld. In hun eigen land, tijdens de reis naar een ander land of in het land van aankomst. Er zijn allerlei redenen die hen meer kwetsbaar kunnen maken voor dit geweld of die maken dat zij geen hulp zoeken. Bijvoorbeeld: afhankelijk zijn van hulp door anderen, de hulpverleningsmogelijkheden niet kennen in het land van aankomst, taalproblemen, angst voor uitzetting, of niet weten welke rechten je hebt in het aankomstland.

Vanuit verschillende organisaties en projecten is er daarom informatie ontwikkeld voor deze doelgroep – of voor professionals die met deze doelgroep werken. 

Folders met informatie over beschikbare hulp in Nederland in verschillende talen
De folders zijn ontwikkeld vanuit het PROTECT project, een samenwerking tussen IOM Nederland, Arq, Rutgers en Pharos

Korte animatiefilm met uitleg over seksueel en gendergerelateerd geweld, ontwikkeld voor mensen met een migratieachtergrond
Deze film is ook ontwikkeld vanuit PROTECT. De gesproken taal is Engels, maar er zijn versies met ondertiteling in 23 talen. 

Korte animatiefilm en brochure over gendergerelateerd geweld
Deze brochure is gemaakt vanuit het REACH OUT project: een internationaal project dat was gericht op het voorkomen van seksueel en gendergerelateerd geweld onder vluchtelingen en migranten. In Nederland werd het uitgevoerd door Dokters van de Wereld.

Toolboxen voor gemeenten en eerstelijnszorg
Vanuit het internationale project Equalcity zijn verschillende toolboxen gemaakt voor gemeenten en eerstelijnszorg. De toolboxen zijn gericht op het bevorderen van inclusie en bescherming van mensen met een migratieachtergrond die risico lopen op seksueel en gendergerelateerd geweld of dit hebben meegemaakt. Ze zijn beschikbaar in verschillende talen.

Pharosdossier: migranten en gezondheid
De gevolgen van migratie, mogelijk geweld en traumatische ervaringen kunnen erg groot zijn voor hun gezondheid. Om mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen is passende preventie en zorg nodig. Om daarvoor te zorgen ondersteunt Pharos zorgprofessionals en gemeenten met kennis en handelingsperspectieven in dit dossier.