Gevolgen oorlog in Oekraïne voor het sociaal domein

De oorlog in Oekraïne heeft ook op de Nederlandse samenleving impact – hoewel de gevolgen voor ons niet vergelijkbaar zijn met wat inwoners van Oekraïne doormaken. De oorlog zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor inwoners in buurten en wijken. In dit dossier vind je beschikbare kennis en inzichten over wat werkt rondom sociale vraagstukken, die ook in deze actuele situatie bruikbaar is voor bestuurders, professionals in uitvoering en beleid bij de overheid en maatschappelijke organisaties en voor burgerinitiatieven. Deze pagina wordt niet meer actief bijgehouden.

Terugkijken 360 graden Movisie Talk aflevering 2: sociale gevolgen Oekraïne-oorlog in Nederland

Grote groepen mensen zijn op de vlucht en zoeken ook in ons land een veilig onderkomen. De bereidheid om deze mensen te helpen is hartverwarmend. Overal ontstaan spontane burgerinitiatieven. De vraag is: hoe kunnen we deze betrokkenheid en inzet vasthouden en verduurzamen? Wat weten we over de (nood)opvang van vluchtelingen uit andere landen? De oorlog in Oekraïne en de komst van nieuwe vluchtelingen zal de solidariteit en veerkracht in de samenleving ook op de proef stellen. Hoe voorkomen we dat ervaren ongelijkheid en onvermijdelijke spanningen ontaarden in maatschappelijke onvrede en polarisatie? Niet alleen vluchtelingen hebben voor de opvang en ondersteuning onze steun nodig, maar ook de mensen in wijken en buurten waar deze mensen (op termijn) terechtkomen. Wat kunnen we leren van crises in het verleden waarbij de samenleving met vergelijkbare uitdagingen geconfronteerd werd?

Direct naar meer informatie over:
 

Vluchtelingen Burgerinitiatieven Sociale cohesie