Besteed bij vluchtelingenopvang aandacht aan gelijkheid en acceptatie

‘Terecht gaat bij de opvang van nieuwe vluchtelingen de eerste aandacht uit naar de basisbehoeften zoals onderdak, zorg en onderwijs’, zegt Amma Asante, deskundige bij Movisie op het gebied van inclusie in Binnenlands Bestuur (week 12, 2022). ‘Dat is immers waar vluchtelingen nu behoefte aan hebben en waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Maar besteed, als de vluchtelingen hier langer zijn, ook aandacht aan hoe zij aansluiting vinden bij en deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.’

Waar denk je hierbij aan?

Amma Asante in Binnenlands Bestuur: ‘Natuurlijk aan taal, (vrijwilligers) werk maar ook aan thema’s als gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van lhbti+ personen. Je draai vinden in een nieuwe samenleving met name als dit vanuit een gedwongen situatie is waarbij je hebt moeten vluchten gaat niet over rozen. Daarbij is veel inzet en expertise nodig van beide kanten, zowel van de nieuwkomers als van de ontvangende samenleving. En we moeten oog hebben voor verschillen in culturele en religieuze opvattingen en praktijken en die kunnen leiden tot problemen aan beide kanten.’

Hoe kun je dat als gemeente stimuleren?

Sinds 2018 vormt Movisie samen met het Consortium Zelfbeschikking de Alliantie Verandering van Binnenuit. ‘Zoals de naam het zegt; we doen het niet 'van boven af' maar van 'binnenuit'. Zo is expertise ontwikkeld waar gemeenten en maatschappelijke organisaties gebruik van kunnen maken bij beleidsontwikkeling, de opvang en begeleiding van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. We richten ons vooral op de groepen die op afstand van de samenleving staan, moeilijk te bereiken zijn en conservatief zijn in hun gedachtegoed. Zo maakten in de afgelopen jaren daarin getrainde gespreksleiders het onderwerp lhbti+ bespreekbaar tijdens ruim 700 bijeenkomsten in buurthuizen, gebedscentra en jongerencentra door het hele land.’

De alliantie Verandering van Binnenuit

De alliantie Verandering van Binnenuit werkt sinds 2018 aan gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van lhbti+ personen en richt zich daarbij op de migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving. Dat doen we niet 'van boven af' maar van 'binnenuit'. De alliantie is een samenwerking tussen het Consortium Zelfbeschikking van organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, en Movisie. Om de sociale normen te veranderen organiseerde het Consortium al bijna 700 gespreksbijeenkomsten voor en met hun achterban. Gemeenten kunnen deze beweging ondersteunen en versterken. Lees hier hoe.

Hoe gaat dat in zijn werk?

‘Bij deze gesprekken over zelfbeschikking sluiten we aan bij normen en waarden die in de gemeenschappen belangrijk zijn. Zo verlaag je de drempel om erover in gesprek te gaan. Bij vluchtelingen koppelen we bijvoorbeeld lhbti+ acceptatie aan mensenrechten, in een moskee steken we in op naastenliefde. De bijeenkomsten bieden deelnemers de mogelijkheid om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te praten en gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen die het samenleven bevorderen.’

Waarom heb je een startpakket voor gemeenteraadsleden bedacht?

‘Ik werd zelf gemeenteraadslid vanuit passie en liefde voor mijn stad en haar inwoners. Ik wilde niet langer aan de zijlijn staan. Maar als kersvers gemeenteraadslid kwam er zoveel op me af: eerst de installatie, dan fractievergaderingen, raadsvergaderingen, commissievergaderingen en ook contact met bewoners en professionals. Soms word je woordvoerder op een voor jou bekend terrein, maar vaker op een thema waar je niets of weinig over weet. Dan heb je een pakketje nodig dat jou informeert en concrete handvatten biedt voor mondelinge en schriftelijke vragen, jouw input bij fractievergaderingen, commissievergaderingen, begrotingsbehandelingen en bij het schrijven van raadsvoorstellen. Dat ben ik met een paar collega’s bij Movisie gaan maken: een webinar van een uur met een deskundige plus een dossiertje met objectieve en actuele kennis in klare taal. Dus geen stapels ambtelijke stukken die meer vragen oproepen dan handvaten bieden. Zo’n gratis pakket had mij destijds veel hoofdpijn gescheeld.’

Amma Asante

Portretfoto Amma Asante