Online training voor professionals over dak- en thuisloze LHBTI-jongeren

Lancering eind 2021

5 maart 2021

'Ik wil mijn best doen om ze een gelukkige toekomst te bieden', aldus staatsecretaris Blokhuis over de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Hij vertelt dat in deze video, waarin een online training voor professionals in de maatschappelijke opvang wordt aangekondigd. Doel van de training - die eind 2021 zal verschijnen - is om kennis te delen, meer bewustwording te creëren en handvatten te bieden om sensitief te werken met dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. 

In 2020 deed Movisie op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een verkenning van de situatie van dak- en thuisloze lesbische, homoseksuele, bi+, trans en intersekse (LHBTI) jongeren in Nederland. In de publicatie ‘Driedubbel kwetsbaar’ werd duidelijk dat de situatie van deze jongeren zeer zorgelijk is. Ze worstelen soms met zelfacceptatie en zijn veelal afgewezen door hun familie of omgeving. Dak of thuisloos te zijn is een nare situatie waarin geweld en misbruik vaker voor komt. Vervolgens zijn er weinig veilige plekken in de opvang.

Naar aanleiding van de verkenning en de aanbevelingen is aan Movisie gevraagd om samen met professionals aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een materiaal ter ondersteuning van de professionals. Hiervoor wordt o.a. een online training voor - en met de hulp van - professionals in opvangorganisaties gemaakt. 

Bekijk de aankondiging:

driedubbel kwetsbaar weergeven in infographic

‘Driedubbel kwetsbaar’ in een infographic

Bekijk de infographic met de belangrijkste resultaten die benadrukken waarom LHBTI-sensitieve opvang en de juiste ondersteuning van essentieel belang is.
 

Bekijk en download