Oproep aan sociaal professionals: vul de vragenlijst in over discriminatie in de wijk

Onderzoek naar het verminderen van vooroordelen en discriminatie in de sociale basis

Hoe staat het ervoor met discriminatie en vooroordelen in de wijk? Hoe ervaren sociaal professionals discriminatie tussen cliënten, vrijwilligers en buurtbewoners onderling, van cliënten, vrijwilligers of buurtbewoners naar professionals, tussen professionals onderling? Waar lopen ze tegenaan bij het ontwikkelen van aanpakken van discriminatie? Wat zijn goede voorbeelden? Vanuit Movisie doen wij hier onderzoek naar met behulp van een vragenlijst. Ben je werkzaam in de sociale basis? Vul dan de vragenlijst in.

Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op:

  1. Een beter begrip en inzicht van hoe discriminatie en vooroordelen spelen in de sociale basis;
  2. Sociaal werkers en actieve burgers handvatten bieden om:
    1. discriminerend gedrag en racisme van mensen in de wijken, tijdens maatschappelijke activiteiten en (informele) ondersteuning en hulpverlening te herkennen;
    2. een gezamenlijke norm te ontwikkelen t.a.v. discriminatie;
    3. handelingsperspectief bieden om discriminatie aan te pakken.

We willen een compleet beeld krijgen van wat sociaal professionals landelijk ervaren endoen op het gebied van discriminatie in de wijk. Ook als u zelf geen specifieke ervaring met discriminatie heeft, is het nuttig als je de vragenlijst invult. Dit onderzoek doen wij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS).  

De vragenlijst bestaat uit minimaal 28 en maximaal 35 vragen en is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de sociale basis. Onder de deelnemers verloten we een cadeaubon van 50 euro!

Vul de vragenlijst in