Over de Alliantie Genderdiversiteit

Op deze pagina vind je algemene achtergrondinformatie over de Alliantie Genderdiversiteit.

De Alliantie Genderdiversiteit bundelt tientallen Nederlandse organisaties die zich (willen) inzetten voor het vergroten van de acceptatie van genderdiversiteit en het tegengaan van genderstereotypen. We zetten ons in voor acceptatie van diversiteit en flexibiliteit in 'mannelijk' en 'vrouwelijk' gedrag, gelijke waardering van 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid', en bredere en ruimere opvattingen over wat 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' betekenen.

Volg ons ook op Facebook en Instagram. Wil je je aansluiten bij de Alliantie Genderdiversiteit, omdat je onze doelen onderschrijft? Vul dan dit online formulier in.

2018-2020

In de projectperiode 2018-2020 werken we aan de ontwikkeling van een brede en sterke Alliantie Genderdiversiteit: een alliantie van organisaties die zich inzetten (of dat willen gaan doen) voor het versterken van sociale normen voor gendergelijkheid en genderdiversiteit. We willen de bereidheid vergroten om te werken aan bovenstaande doelen omtrent genderdiversiteit, en de kennis en vaardigheden van organisaties vergroten om deze doelen te bereiken. 

In twee jaar organiseren we vier kennishubs: knooppunten van kennis, ervaring, en inspiratie over genderdiversiteit, steeds gerelateerd aan een ander thema. De eerste kennishub vindt plaats op 7 februari 2019. De kennishubs zijn openbaar, dus stuur mogelijk ge├»nteresseerden vooral door naar deze website of onze Facebookpagina.

In de vorige projectperiode voerde de Alliantie Genderdiversiteit, in 2017, vier onderzoeken uit: (1) actieonderzoek, (2) literatuuronderzoek, (3) onderzoek naar geleerde lessen uit internationale projecten en campagnes en (4) wat werkt om genderhokjes te doorbreken bij jongeren in het onderwijs. Deze onderzoeken vormden mede de basis voor de Alliantie-activiteiten van 2018-2020.

Kernteam

Het kernteam van de Alliantie Genderdiversiteit bestaat uit vier organisaties: Doetank PEER, Emancipator, Rutgers, en Movisie. Naast dit kernteam bestaat de alliantie uit een constant veranderend gezelschap van allerlei organisaties en individuen, die bijvoorbeeld op specifieke thema's inhaken en aansluiten.