Met persoonlijke aandacht meer effect

Een leerkring voor klantmanagers die willen investeren in hun vitaliteit en positief contact met klanten

Uit onderzoek weten we dat aandacht voor de relatie met je klant een positief effect heeft op een duurzame uitstroom naar passend werk. Maar ook aandacht voor jou zelf als klantmanager: wat zijn jouw drijfveren en wat maakt dat je je werk met plezier kunt doen? In deze leerkring krijg jij de tijd om hiermee aan de slag te gaan. We gebruiken creatieve invalshoeken om tot inzichten te komen wat voor jou werkt. Leren en veranderen zien we vanuit Movisie als basis voor professionaliteit en we gaan hierbij altijd uit van een waarderende insteek. We hopen dat jij dat jezelf én je klanten gunt!

Een klantmanager: 'Ik heb vaak het gevoel dat ik in een spagaat zit. Aan de ene kant wordt er van mij verwacht dat ik klanten zo snel mogelijk toe leid naar betaald werk. Aan de andere kant wil ik aan sluiten bij waar de klant behoefte aan heeft. Maar ik heb te maken met prestatie afspraken en een beperkte begeleidingstijd.'

Waarom een leerkring over de basishouding van klantmanagers?

De kwaliteit van de relatie tussen klantmanager en je klant bepaalt een groot deel de effectiviteit van het traject. Deze relatie kan onder druk komen te staan door weinig tijd en middelen om goede ondersteuning en maatwerk te kunnen leveren. Door deze spanningsvelden is het een extra uitdaging om vanuit een fijne, menselijke basis je werk te doen. In deze leerkring besteden we allereerst aandacht aan het omgaan met deze spanning in jezelf. We geven een impuls aan het opbouwen van een positief contact met je klant én aan het vergroten van je invloed in het werk.

Movisie ontwikkelt tools om de werkrelatie tussen klantmanagers en klanten meer aandacht en ruimte te geven. In deze leerkring onderzoeken we hoe de werkende elementen uit de E-module Back to basics over de effectieve basishouding in de praktijk van klantmanagers kunnen worden gebracht.

Wat ga je doen in de leerkring?

De leerkring bestaat uit drie online bijeenkomsten van 2,5 uur:

 1. Aandacht voor je eigen vitaliteit
  In deze leerkring besteden we allereerst aandacht aan je eigen vitaliteit en drijfveren als klantmanager. Wat drijft jou in je werk? Wat zijn energievreters en energiegevers in je werk? We onderzoeken met elkaar hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met de spanningen die het werk met zich mee brengt maar ook waar je energie van krijgt.
 2. Aandacht voor de relatie met je klant
  Vervolgens kijken we naar de manier waarop je nu gesprekken voert met klanten. Wat is jouw invloed op hoe jij tijd en aandacht geeft aan klanten? Welke kaders liggen vast en waar kun je mee spelen? We brengen de drie elementen van een effectieve basishouding in: een mens tot mens benadering, toewerken naar maatwerk en mogelijkheden zien. Vanuit een oprechte verbinding krijgen creativiteit en inspiratie meer ruimte en ontstaan nieuwe perspectieven.
 3. Vergroten van je invloed
  Tot slot besteden we aandacht hoe je jouw invloed kunt vergroten. Wat vind jij van wezenlijk belang en waar geloof jij in? Welke randvoorwaarden zijn minimaal nodig voor een goede samenwerking met klanten? We zetten acties op een rij hoe jij jouw invloed kunt vergroten. Met wie wil en kun jij bijvoorbeeld het gesprek aangaan, eventueel samen met een klant?

Wat levert deelname aan de leerkring op?

Na deelname aan deze leerkring heb je: 

 1. kennis gemaakt met de drie elementen van een effectieve basishouding;
 2. gereflecteerd op je eigen basishouding;
 3. geïnvesteerd in je eigen vitaliteit én het contact met jouw klanten;
 4. je eigen invloed vergroot in je werk.

Inschrijven

Ben je participatie coach of re-integratie coach of wil je als teammanager voor deze doelgroep de leerkring mogelijk maken? Neem dan contact op met Maryse den Hollander of Martha Talma.