Preventie van radicalisering en extremisme

Een kennisbestand voor het hoger onderwijs

Op hogescholen kan veel gewonnen worden in het voorkomen van radicalisering en extremisme, zowel in het opleiden van toekomstige sociaal professionals als in het voorkomen van radicalisering bij leerlingen zelf. Hogeschool Inholland vroeg aan KIS welke kennis er bestaat rond radicalisering en extremisme vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief om dit te kunnen gebruiken in sociale en educatieve opleidingen.

In dit kennisbestand zetten we uiteen hoe we radicalisering en extremisme moeten begrijpen en welke factoren daarin meespelen, om het zo beter te kunnen voorkomen. Dit rapport is geen strikt curriculum voor het hoger onderwijs, maar een kennisbestand dat professionals en toekomstige professionals basisinformatie geeft over preventie van radicalisering en extremisme. Het rust professionals in opleiding toe voor wanneer ze in de toekomst in hun sociale of educatieve werk hiermee te maken krijgen. We bieden met dit kennisbestand een ontwikkelingsgericht perspectief op het probleem van radicalisering en extremisme dat het probleem definieert, dat kijkt naar de onderliggende factoren die in deze processen meespelen en naar werkzame elementen in de aanpak van het probleem. We geven aanbevelingen voor de praktijk, en hopen ook een dialoog te starten tussen wetenschap en praktijk.

Download de publicatie van KIS hier