Programma Integraal werken in de wijk

1 maart 2018

Integraal werken, hoe doe je dat? In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk.

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen of een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden, sommige mensen ervaren complexe problemen op meerdere leefdomeinen. Bijvoorbeeld rond opvoeding, geestelijke gezondheid, financiƫn en/of wonen.

Zorg- en welzijnsprofessionals, ambtenaren in het sociale domein (zorg, jeugd, werk en inkomen) en actieve burgers werken steeds intensiever met elkaar samen in de wijk, om deze mensen met meervoudige vragen en hun mantelzorgers goed te kunnen helpen. Hoe richt u dat goed in? Waar loopt u tegenaan in de samenwerking? In het programma Integraal werken in de wijk gaan we samen zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor professionals en beleidsmakers.

We richten ons met het programma Integraal werken in de wijk specifiek op kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen met meervoudige vragen de toegang tot ondersteuning en zorg. Daarnaast werken we samen met mantelzorgers, de buurt en andere professionals

Activiteiten

Het programma Integraal werken in de wijk is gestart in 2016. Lees meer over onze activiteiten in het

Meer over Integraal Werken in de Wijk
Het programma Integraal werken in de wijk kent een eigen website. Hier vind je de nieuwste publicaties en de meest actuele informatie.
 

Direct naar integraalwerkenindewijk.nl