'Het sociaal werk is te bescheiden in wat het doet'

Het gebruik van de databank Effectieve sociale interventies door WijZijn Traverse Groep

14 oktober 2020

De databank Effectieve sociale interventies kent verschillende doelgroepen, zoals professionals, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en gemeenten. Op welke manier maken zij gebruik van de databank en hoe kunnen we stimuleren dat meer partijen dit doen? Barbara Panhuijzen en Marijke Booijink gingen onder andere in gesprek met Ad van Rijen, bestuurder van WijZijn Traverse Groep voor maatschappelijke welzijn.

'Het sociaal werk is te bescheiden in wat het doet', aldus Ad van Rijen. 'Ik ben diep geraakt door de manier van werken: het echt oplossingsgericht aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Zorg gaat al snel over ziektes genezen. Maar er is zoveel meer in het leven van bewoners met een ondersteuningsvraag dat het welzijn bepaalt. De databank Effectieve sociale interventies maakt de meerwaarde van het sociaal werk inzichtelijk.'

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein

Naast bestuurder van WijZijn Traverse Groep is Ad van Rijen ook voorzitter van de adviescommissie Effectieve sociale interventies en bestuurslid van Sociaal Werk Nederland. Vanuit deze drie perspectieven sluit Van Rijen aan tijdens een sessie 'Betere interventies' op het online congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden' op 10 november 2020. Lees meer informatie over het congres, dat wordt georganiseerd door de VNG, ZonMw, Divosa, Sociaal Werk Nederland en Movisie.

Wat is de meerwaarde van de kennis in de databank?

'Als je een vraagstuk tegenkomt is het zonde dat je het wiel opnieuw gaat uitvinden als er interventies beschikbaar zijn waarbij uit onderzoek is gebleken dat ze werken. De databank moet onderdeel zijn van het repertoire en de kwaliteitseis van onze sociaal werkers. Anders blijf je rondwentelen in de eigen oplossingensfeer. Zo word je uitgedaagd nieuwe interventies in te zetten.'

Op welke manier maakt jouw organisatie gebruik van de databank?

'De beleidsmedewerkers putten er bijvoorbeeld uit als de gemeente een nieuwe opdracht uitzet. Het mag nog wel een slagje dieper en minder vrijblijvend. Daarom werken wij met vakgroepen waar sociaal werkers bij elkaar komen om van elkaar leren. Daarin gebruiken we ook de kennis uit de databank. Zo borg je dat op een structurele manier in de organisatie. We kunnen deze interventies meer inzetten en vervolgens zelf de effecten ook weer monitoren.'

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties het gebruik van effectieve sociale interventies stimuleren?

'Dat begint bij het bestuur. Bij hun keuze voor het borgen van kwaliteit. De interventies uit de databank moeten we omarmen om onze professionaliteit en innovatiekracht zichtbaar te maken. We moeten de interventies dicht bij de professionals brengen en een vaste plek geven in de organisatie door ze te verankeren in jaarplannen en aan deskundigheidsbevordering rondom deze interventies te doen. Daar ben ik groot voorstander van en daarom zit ik ook in de adviescommissie van deze databank.'

E-magazine 10 jaar databank Effectieve sociale interventies

E-magazine 10 jaar databank Effectieve sociale interventies

Bovenstaande is een fragment uit een artikel over de gebruikers van de databank Effectieve sociale interventies dat Barbara Panhuijzen en Marijke Booijink voor het jubileum magazine '10 jaar databank Effectieve sociale interventies' schreven. Naast Ad van Rijen interviewden zij ook zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en een lector van NHL Stenden hogeschool.

Lees volledig artikel in het e-magazine