Sociale basis: lonkend perspectief of papieren tijger

18 september 2018

Dat de sociale verbanden in buurten en dorpen belangrijk zijn, daar is iedereen het over eens. Platform Buurtwijs juicht de toenemende aandacht voor de sociale basis van de samenleving toe, maar: wat is dit precies en welke investeringen zijn er nodig om deze fundamenten vitaal te houden?

Buurtwijs is een platform voor buurtmakers. Zij komen zelf aan het woord. De redactie van Buurtwijs ondersteunt dit van harte. Maar heel soms is er een ontwikkeling waar we zelf graag iets over willen zeggen. Zo’n ontwikkeling is de wonderbaarlijke terugkeer van de ‘sociale basis’.

Direct naar Buurtwijs

Politici, beleidsmakers, onderzoekers en docenten, en in toenemende mate ook bewoners en professionals, hebben het er over. Ook bij het ministerie van VWS is sociale basis een belangrijk onderwerp waar de komende tijd – samen met de gemeenten – in geïnvesteerd gaat worden, ook al is nog niet duidelijk hoe.

Vaag begrip

Sociale basis, wat is dat nu? Inderdaad, het is een vage term. En bovendien lastig samen te vatten. Maar om een poging te wagen: het gaat om alles in een buurt, wijk of dorp waar bewoners iets aan hebben (‘sociale’). Bovendien moet het in die omgeving zelf gevestigd zijn en makkelijk toegankelijk (‘basis’).

Al in 1998 gaven Radboud Engbersen en Ard Sprinkhuizen een definitie van de sociale basisinfrastructuur: het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Bron: De Staatscourant, 30 juli 1998

Hernieuwde aandacht

Laat dit nu precies zijn waarover buurtmakers wekelijks op Buurtwijs publiceren. Hoe werken bewoners, professionals, ondernemers, kunstenaars en anderen samen aan een levendige buurt? Wat doen zij? Waarom doen zij dat? En waarom draagt het bij aan een sterke sociale basis? De hernieuwde aandacht voor de sociale basis kan betekenen dat er meer aandacht komt voor de ideeën die bij Buurtwijs worden uitgewerkt en dat zien we sowieso als een mooie kans!

Versterken van de sociale basis is het benutten van kansen die voor het oprapen liggen

Kracht van sociale basis

Waarom staat de sociale basis nu zo in de belangstelling? Omdat er meer uit te halen valt! Het is bekend dat bewoners graag een steentje bijdragen, als actieve burger in een eigen initiatief of als vrijwilliger in een bestaande organisatie. Het is ook bekend dat het helpt wanneer bewoners daartoe worden uitgenodigd. En eenmaal betrokken, worden gesteund, ondersteund of met rust gelaten. Professionals van gemeenten, corporaties of maatschappelijke organisaties spelen hierbij een belangrijke rol. Maar het gaat ook om organisaties, diensten en voorzieningen en de professionals die daar werkzaam zijn, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkagenten, leraren en leraressen, corporatiemedewerkers en sociaal werkers. En het gaat om de samenwerking tussen al deze partijen en personen; dat is medebepalend voor de kracht van de sociale basis.

Versterken van de sociale basis is het benutten van kansen die voor het oprapen liggen of juist heel moeilijk grijpbaar zijn. Voor iedereen in de wijk, dus ook voor mensen die niet zo makkelijk mee kunnen komen of als nieuwkomer nog hun weg moeten vinden. Dat lezen we ook in de notitie De sociale basis: terug van weggeweest die onlangs door Movisie is gepubliceerd.

Lees het volledige artikel op Buurtwijs

Buurtwijs is een platform voor buurtontwikkeling, een online verzamelplek waar buurtmakers kennis en praktijkervaringen delen die wordt gekoppels aan onderzoek, theorie of geschiedenis. Lees meer op buurtwijs.nl.