Transities: complexe materie of gewoon goede betaalbare zorg en ondersteuning?

26 juni 2013

De transities in het sociale domein houden de gemoederen bezig. Kranten staan er vol van, de ene beleidsnota na de andere komt uit, adviesbureaus bieden ingewikkelde scans om de complexe problematiek in beeld te brengen. Maar moeten zorg en ondersteuning niet gewoon goed zijn tegen lagere kosten? Maken we het allemaal niet te complex en te groot?

MOVISIE en Vilans adviseren gemeenten over een duurzame aanpak van zorg en ondersteuning. Hoe? We bundelen onze kennis en ervaring op het terrein van zorg én welzijn. Lees ook de artikelen in de serie The big change:

 1. Hoe zorgt u voor samenhang?
 2. Hoe organiseert u de transitie?
 3. Hoe borgt u de kwaliteit van zorg?
 4. Hoe organiseert u maatwerk voor burgers?
 5. Hoe zorgt u ervoor dat mantelzorgers het volhouden?
 6. Hoe organiseert u samenwerking in de wijk?
 7. Hoe stimuleert u burgerkracht?
 8. Welke competenties hebben professionals nodig?
 9. Wat is de rol van vraagverheldering en toegang?
 10. Hoe betrek je eerstelijnszorg in de wijk?
   

Nieuwe aanpak biedt kansen

Het is waar. Er zijn steeds meer ouderen in Nederland. In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Maar diezelfde ouderen worden over het algemeen ook ouder en blijven langer vitaal. Het is ook waar dat er met de transities minder geld is voor de professionele aanbieders van zorg en welzijn. Niet alleen in de ouderenzorg, maar ook in de zorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Dat vraagt dus om een nieuwe aanpak. Zo kan van een verpleegkundige gevraagd worden extramuraal in een wijkteam te werken. En moeten we vrijwilligers op een slimme manier mobiliseren. Tegelijkertijd is de uitdaging om beter naar zorgvragers te luisteren. Hoe kunnen zij zelf de regie over het eigen leven behouden, waar nodig ondersteund vanuit het sociale netwerk? Spannend, maar met volop kansen om het beter te doen.

Kies voor duurzame oplossingen

Gelukkig hoeven we niet helemaal bij nul te beginnen. In veel  regio’s werken zorg en welzijn al jaren samen in ketens en netwerken. En met succes. Daarom geloven wij erin dat de transities in het sociale domein goed passen in een ontwikkeling die reeds is ingezet. MOVISIE en Vilans kunnen u met respect voor de succesvolle en minder succesvolle initiatieven en pilots uit het verleden begeleiden naar een duurzame aanpak voor de toekomst. Door gebruik te maken van eerdere ervaringen en de decentralisaties in het verlengde daarvan te zien, mikken we niet op korte termijn succes in 2014 en 2015, maar ook voor de jaren daarna. De vraag naar zorg en ondersteuning zal immers voorlopig alleen maar groeien.

Verstand van zorg én welzijn

MOVISIE en Vilans bieden op het terrein van zorg en welzijn meer dan twintig jaar ervaring. Wij hebben de handen ineen geslagen om met teams van professionals u als gemeente, zorg- en/of welzijnsinstelling optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij bieden geen vluchtige oplossingen. Zowel MOVISIE als Vilans combineren de functie van kennisinstituut en adviesbureau. Dat zorgt voor een unieke combinatie van advies en implementatie, met up-to-date kennis en verstand van zorg en welzijn.

The big change

In die kennis willen wij u graag laten delen. De komende vijf weken vindt u  in de serie The big change op onze websites wekelijks een artikel over een vraagstuk waar u als gemeente tegen aan loopt. Bijvoorbeeld: Hoe realiseert u samenhang in de drie transities?  Hoe organiseert u het proces van transitie? Hoe borgt u de kwaliteit van zorg en ondersteuning? Onze adviseurs geven hun visie op het vraagstuk, zij vertellen over onze aanpak en zetten een aantal relevante instrumenten op een rij. Wij hopen u hiermee een stap op weg te helpen. Maar belt u ons gerust, als u meer wilt weten.

Contactpersoon

Marijke Steenbergen, MOVISIE
T 030 789 20 11
E m.steenbergen@movisie.nl

Henk Nies, Vilans
T 030 789 23 30
E h.nies@vilans.nl