Movisie begeleidt transitie AWBZ-Wmo in Brabant

19 juni 2013

Zes gemeenten in Brabant bereiden zich gezamenlijk voor op de transitie AWBZ-Wmo. Movisie begeleidt dit traject. Wethouder Marian Janse van de gemeente Oosterhout en projectleider Peter Hoenselaar van de gemeente Werkendam vertellen over de aanpak. Welke tips hebben zij voor u?

De zes Dongemond-gemeenten - Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem – werken in cocreatie aan het transitietraject. Cliënten, belangengroepen, maatschappelijke partners en Wmo-raden werken mee.

Wat gaat de transitie in Brabant opleveren?

Het beoogde resultaat van de transitie:

  • Gekantelde organisaties en gemeenten: meer (interne) samenwerking, prioriteit aan primaire proces, wijkgericht, meer cocreatie opdrachtgever-opdrachtnemer-cliënten.
  • Gekantelde professionals en vrijwilligers: ze gaan anders werken, ondersteunen zelfregie en sociaal netwerkvorming, ze maken gebruik van gezamenlijke methodieken.
  • Gekantelde burgers: meer verantwoordelijkheid en eigen inbreng, meer burgerinitiatieven.

Rol MOVISIE

MOVISIE begeleidt de transitie AWBZ-Wmo bij deze gemeenten. Door de combinatie van inhoudelijke en procesmatige expertise zijn onze adviseurs goed in staat om de transitie samen met aanbieders, maatschappelijke organisaties en burgers in goede banen te leiden. Wij organiseren en begeleiden thematische werkateliers en stellen, samen met de lokale projectleiders, een nota op met uitgangspunten en doelstellingen voor de AWBZ transitie. Ook adviseren wij de gemeenten over de uitgangspunten en werkwijze bij de inkoop van ondersteuning / begeleiding.

Wethouder Marian Janse: ‘MOVISIE is een deskundige procesbegeleider, brengt  veel inhoudelijke kennis mee over het onderwerp én heeft nuttige contacten in het land. De adviseurs brengen waardevolle voorbeelden in, waar wij van kunnen leren.’

Tip 1: Bezuinig door anders te organiseren

Projectleider Peter Hoenselaar: ‘We gaan de uitgaven terugdringen, maar dat doen we door het anders te organiseren. Daar zit een visie achter. We willen niet meer dat mensen voor elke zorg- of ondersteuningsvraag naar de overheid kijken. Voor de lichte zorg willen we dat mensen een beroep doen op hun eigen netwerk. Zo kunnen we de zwaardere zorg in de lucht houden. Ik sta hier helemaal achter, mensen worden op deze manier meer in hun waarde gelaten.’ Marian Janse, wethouder gemeente Oosterhout: ‘Bezuinigen is noodzakelijk, maar niet genoeg. Ik wil aan de voorkant investeren en innoveren zodat we aan de achterkant uitkomen met onze budgetten. Doen we dat niet, dan lopen we binnen een jaar leeg op onze reserves.’

Tip 2: Werk samen met andere gemeenten

Peter Hoenselaar: ‘Je kunt dit als kleinere gemeenten niet alleen doen, het afbreukrisico is te groot. Je loopt risico dat je hele gemeentelijke huishouding wordt uitgeknepen om de zorg te kunnen betalen. Dat risico willen we niet lopen en daarom werken we samen.’ Marian Janse: ‘We werken als gemeenten goed samen. Het voelt gelijkwaardig terwijl we dat qua omvang niet zijn. Elke twee weken vergaderen we. We maken afspraken, die komen we na en vervolgens koppelen we het weer terug.’

Tip 3: Maak de verantwoording minder bureaucratisch

Marian Janse: ‘We zijn nu aan het experimenteren om de verantwoording als gemeenten minder bureaucratisch te maken. We willen de verantwoording van instellingen op dezelfde manier organiseren. Instellingen worden anders helemaal gek van al die gemeenten met ieder hun eigen regels en formulieren. Dat kost tijd en geld, en dat gaat niet naar de mensen.’

Tip 4: Ga op werkbezoek bij andere gemeenten om inspiratie op te doen

Marian Janse: ‘Ga het wiel niet uitvinden. Er gebeurt landelijk al heel veel. Kijk maar naar Enschede, Leeuwarden en Eindhoven. Ga op werkbezoek. Ik heb zelf een stageweek gedaan en heb meegelopen met een praktische thuisbegeleider. Je krijgt een reëler beeld en je ziet ineens ook heel duidelijk wat anders kan, waar de vernieuwing zit.’

Extramurale zorg binnen de Wmo

Wethouder Marian Janse: ’Voor mij is de grootste hobbel dat er nog geen duidelijkheid is. We zijn van alles aan het voorbereiden, maar de wet is er nog niet eens door.’

Het kan soms frustrerend zijn dat de inhoud en invoeringsdata van de 3 decentralisaties – het wat – nog niet vast staan, terwijl al volop aan de inrichting van nieuwe werkprocessen – het hoe – gewerkt moet worden, om alles uiteindelijk op tijd klaar te hebben. MOVISIE werkt al jaren intensief samen met Vilans, het instituut voor langdurige zorg. Daardoor hebben wij een goed inzicht in de extramurale zorg en hoe dit een plek moet krijgen binnen de Wmo. Wij kunnen u als geen ander bijpraten over het wat. En wij kunnen u helpen bij het hoe. Interesse? Bekijk ons aanbod of neem contact met ons op. 

 

Dit artikel is een aangepaste versie van het eerder in MOVISIES 17 verschenen artikel ‘Dongemond-gemeenten pakken transitie samen op’ (juni 2013). MOVISIES is de relatiekrant van MOVISIE en verschijnt drie keer per jaar. Wilt u MOVISIES gratis ontvangen? Meld u nu aan!http://www.movisie.nl/aanmelden-movisies