Werkzame elementen in de preventie van recidive bij ex-gedetineerde migrantenjongeren

Herhaling voorkomen

Wat zijn werkzame factoren die ervoor zorgen dat ex-gedetineerde jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond niet terugvallen in de criminaliteit? Bekijk het in dit KIS rapport.

Recidive voorkomen onder criminele jongeren is een complex vraagstuk; dat geldt voor alle jongeren ongeacht afkomst. Zowel vanuit het perspectief van de maatschappij als vanuit het perspectief van de jongeren zelf is het van groot belang dat de vicieuze cirkel van criminaliteit bij deze jongeren doorbroken wordt.

Er zijn weinig interventies die specifiek gericht zijn op ex-delinquenten met een migratieachtergrond. Daarom beantwoorden we in deze publicatie de vraag ‘wat werkt’ voor deze doelgroep, op basis van literatuuronderzoek en diepte-interviews met experts en professionals die met deze doelgroep werken.

Download de publicatie hier