‘Wij zijn in Zuidoost overlevers’

Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost

6 november 2020

Tanja Jadnanansing is voorzitter van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Hoe kijkt zij aan tegen de impact van corona op ‘haar’ bewoners?

Als Movisies haar spreekt, is het nazomer en is de tweede coronagolf nog niet uitgebroken. Jadnanansing: ‘Ik kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar het is fijn om te zien dat we hier nog steeds oog hebben voor elkaar.’ Ze is zeer te spreken over de onderlinge verbondenheid en de solidariteit in haar stadsdeel sinds de coronacrisis in het voorjaar losbarstte. En nee, ze wil er niets van weten dat er barsten en scheuren zouden zitten in die solidariteit met het voortduren van de crisis.

Tanja Jadnanansing

Schiphol

De stadsdeelvoorzitter vertelt over ‘hartverwarmende initiatieven’ van bewoners. Mensen die voor elkaar koken en afhaalmaaltijden voor elkaar verzorgen. Ze vertelt over lokale ondernemers die de
handen ineensloegen bij de productie van mondkapjes toen die nog schaars waren. ‘Misschien is dit typisch iets voor Zuidoost. Wij zijn overlevers.’ Natuurlijk, ze is ook bezorgd over de ontwikkelingen en wat die voor bewoners in kwetsbare situaties betekenen. ‘Er wonen hier relatief veel mensen die op Schiphol werken van wie velen hun baan kwijt zijn. De ontslagen die zullen vallen, dat gaat nu gebeuren.’ Tegelijkertijd ziet ze het ook als een plicht om als bestuurder optimistisch te blijven. ‘Wat hebben mensen eraan als ik de moed verlies? Maar ik wil het ook niet mooier maken dan het is.’

Stadsdeelbestuur

Volgens haar heeft het stadsdeelbestuur vooral een faciliterende rol als het gaat om hoe je de sociale impact van corona het hoofd kan bieden. ‘Met de beperkte middelen die we hebben als lokale overheid proberen we ondersteuning te bieden. Je moet niet zelf dingen gaan organiseren en verzinnen. Als mensen uit het stadsdeel aangeven wat er nodig is, kunnen we daarbij aansluiten als dat kan. We willen initiatieven versterken. Dat gaat de ene keer beter dan de andere, dat zeg ik er eerlijk bij.’ De kracht van haar stadsdeel? ‘Dat mensen elkaar hier razendsnel weten te vinden. Daar is namelijk al een infrastructuur voor. De gebedshuizen spelen daar bijvoorbeeld een rol bij. En ook via allerlei maatschappelijke initiatieven komt veel moois tot stand.’

Werkgroep Halsema

Mei 2020 biedt Femke Halsema, voorzitter van de tijdelijke werkgroep sociale impact van de coronacrisis, het eindverslag aan premier Rutte aan. De werkgroep heeft een analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de coronacrisis. De werkgroep ziet 3 actiepunten voor de overheid:

  1. Ontferm je over nieuwe en bestaande kwetsbare groepen.
  2. Versterk de samenwerking tussen overheden en lokale coalities.
  3. Geef mensen en in het bijzonder jongeren regie over hun eigen leven en een grotere stem bij de besluitvorming over hun toekomst.

Het verslag is te vinden op vng.nl. De werkgroep Halsema krijgt een vervolg (zie ook kader bij artikel p.4-6).

K-Buurt

Jadnanansing noemt als voorbeeld het bewonersinitiatief Hart voor de K-Buurt. Dat is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt bij metrostation Kraaiennest die zich met allerhande acties inzetten voor participatie en sociale cohesie. Toen in het voorjaar corona uitbrak, bleken flats in die buurt een bron van infectie voor het coronavirus. Dat kwam onder meer doordat de toegangsdeuren, liften en liftknoppen door vele handen werden aangeraakt. Dit zette het bewonerscollectief aan om stickers te maken om mensen op het gevaar te wijzen. In 2 uur tijd zijn stickers door vrijwilligers bij alle toegangsdeuren en liftknoppen in alle grote flats geplakt. Verder zijn er posters gemaakt die via Facebook maar liefst 3000 keer gedeeld werden.

Nieuwe coalities

Jadnanansing zegt het mooi te vinden dat in haar stadsdeel verschillende domeinen elkaar hebben weten te vinden. Bedrijven, onderwijs en bewoners bijvoorbeeld. Zo heeft de ING – in Zuidoost gehuisvest - in de beginperiode van corona tablets beschikbaar gesteld. Ze waren speciaal voor de kinderen en jongeren die daar thuis niet over beschikken en een tablet nodig hebben om de lessen te volgen. ‘Een ander voorbeeld is het project ‘Zuidoost werkt’. Dat is een prachtig project maar toen kwam corona. We hebben samen met uitzendbureau Randstad gekeken: waar zitten nog banen en wat is er aan versnelde opleidingen en cursussen nodig om mensen daarvoor klaar te stomen? Ook de Hogeschool van Amsterdam en het ROC denken en werken daarin mee. Zij zitten ook in Zuidoost. Ja, zo ontstaan mooie coalities.