Gemeente Den Haag

Is koploper omdat er verschillende vormen van cliëntondersteuning beschikbaar zijn, zowel vrijwillig al professioneel.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In Den Haag bieden vier belangenorganisaties onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat zijn Voorall, Stichting Kompassie, Straatconsulaat, Seniorencollectief. Samen vormen zij de VOCO’s. Daarnaast bieden twee organisaties professionele onafhankelijke cliëntondersteuning, te weten MEE en de Haagse Welzijnsorganisaties (HWO’s).

De vier VOCO’s, MEE en de gemeente Den Haag vormen samen de projectgroep van de koplopersinitiatieven in Den Haag. In het eerste jaar van het koploperstraject (2018) heeft Den Haag zich met name gericht op de  afstemming onderling. De doorontwikkeling van cliëntondersteuning bestaat uit vier speerpunten.

Ambities

 1. Het verbeteren van kwaliteit, afstemming en vindbaarheid van de verschillende vormen van cliëntondersteuning in de gemeente (door Overall).
 2. Het voorkomen van escalatie bij wachtlijsten in de GGZ. 
  Door middel van het inzetten ervarings-deskundigen van Kompassie, informele cliëntondersteuners, die tijdens de wachtperiode Haagse burgers met een psychische  kwetsbaarheid én hun naasten ondersteunen. Lees ook de gastblog door Stichting Kompassie.
 3. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor dak- en thuislozen jongeren. 
  In Den Haag wil het Straat Consulaat samen met professionals in de keten van jeugdhulp een outreachende ketenaanpak ontwikkelen ten behoeve van cliëntondersteuning voor deze groep dak- en thuislozen jongeren.
 4. De Toekomstcoach door MEE.
  De toekomstcoach is een mogelijkheid om de kwaliteit van de cliëntondersteuning voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking, eventueel met psychische of gedragsproblemen, te verbeteren.

Acties

Verschillende acties vallen onder deze ambities. Hieronder staan er een aantal.

Ambitie 1:

 • Organiseren en verbeteren overlegstructuren.
 • Het instellen van periodiek werkoverleg casuïstiek.
 • In beeld krijgen van vrijwilligersorganisaties die op eigen wijze inwoners met een ondersteuningsvraag helpen.
 • Identificeren belangrijke (groepen) professionals en hun overlegstructuren.
 • Bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning vergroten bij andere informele ondersteuners en andere professionals.
 • Het houden van een ênquete onder de deelnemende organisaties, om een goed beeld.

Ambitie 2:

 • Projectcoördinator aanstellen.
 • Ontwikkelen meetinstrument.
 • Werven, selecteren en trainen vrijwilligers.
 • Ondersteuning geselecteerde cliënten door Kompassie.

Ambitie 3:

 • Werven coördinator cliëntenondersteuning Straat Consulaat en werven. ervaringsdeskundige vrijwilligers.
 • Tussentijdse evaluaties.
 • Een procesbeschrijving en handleiding schrijven.

Ambitie 4:

 • 20 pilottrajecten voor jongeren.
 • Training toekomstgericht werken.

In dit filmpje zie je hoe Gemeente Den Haag op een laagdrempelige wijze vormgeeft aan cliëntondersteuning:

Bekijk meer filmpjes op de website van de gemeente Den Haag.

Leestip: Cliëntondersteuning voor dak- of thuisloze mensen