Pas op de grens

'Pas op de grens’ is bedoeld voor volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of hebben vertoond. Het gaat om cliënten met een matig of hoog recidiverisico. ‘Pas op de grens’ heeft als doel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren.

Thumbnail

De interventie kent een cognitieve gedragsmatige en systeemgerichte aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen. De aanpak bestaat in ieder geval uit een individuele behandeling, maar onderdelen van de kernmodule kunnen ook in groepsverband worden aangeboden.

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft de interventie Pas op de grens in december 2022 erkend als Goed onderbouwd.

Lees meer over deze interventie op de website van het Trimbos-instituut.