Koploper Almere

Almere is koploper omdat er is gekozen voor onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij het onafhankelijke aspect goed geborgd is. Vertegenwoordigers van bewoners bepalen hoe onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vormgegeven en ervaringsdeskundigen worden ingezet.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Op advies van de Adviesraad Sociaal Domein gaat Almere onafhankelijke cliëntondersteuning organiseren door het inzetten van ervaringsdeskundigen. Dat is vernieuwend, omdat vertegenwoordigers van inwoners bepalen hoe onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vormgegeven. Er is daarbij gekozen voor een stapsgewijze aanpak in het kader van werkend leren.

Lees waarom Almere Koploper is

Ambities

  • Meer bekendheid en beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners die het nodig hebben.
  • Het stabiel organiseren en geleidelijk laten groeien van de pool van ervaringsdeskundigen (OCO Almere) tot er een dekkend aanbod beschikbaar is.
  • Het versterken van de eigen regie van inwoners en hun netwerk, waardoor oplossingen eerder en adequater tot stand komen.
  • Een betere kwaliteit van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein.
  • Het versterken van de infrastructuur van georganiseerde inwoners.

Acties

  • Inwoners worden betrokken bij het nadenken en positioneren van cliëntondersteuning. Daarbij worden verschillende methodes gebruikt. Bijvoorbeeld Methode Jet.
  • Regieversterkende project ‘Van taal naar beeld: in een filmpje geven inwoners in bepaalde situaties een boodschap naar het eigen netwerk, professionals én cliëntondersteuners.
  • Inzet van een Levenscoach: dit betreft ondersteuning van cliënten door met regelmatig contact de situatie stabiel te houden en hierdoor problemen te voorkomen.

Contactgegevens gemeente

Ha Duong: ntaduong@almere.nl