100% Talent Inspiratieboek

Voor professionals die op een positieve manier met jongeren willen werken

Wil je meer uitgaan van talent in plaats van problemen? Maar vind je het moeilijk om dat in de praktijk van alledag ook echt te doen? Het 100% Talent Inspiratieboek biedt inspiratie, mooie voorbeelden en handvatten waarmee je in jouw eigen organisatie kunt experimenteren met talentgericht werken.

De werkwijze 100% Talent is gebaseerd op het gedachtegoed van de Engelse Foyer Federation. Het is gericht op talenten ontwikkelen in plaats van ondersteuning bieden bij problemen. Door aandacht voor hun talenten en door kansen te bieden, kunnen jongeren opbloeien in plaats van uitsluitend overleven. Aan de basis van 100% Talent ligt de benadering Advantaged Thinking.