Het 8-fasenmodel

Cliënten in de maatschappelijke zorg begeleiden

Leer om vanuit een positieve grondhouding samen te werken met cliënten en hun netwerk.

Wil je cliënten krachtgericht, planmatig en integraal begeleiden? Werk dan volgens de methode van het 8-fasenmodel. De methode helpt om vanuit een positieve grondhouding samen te werken met cliënten en hun netwerk. Stap voor stap neemt dit model je mee tijdens de ‘reis’ van de cliënt.

Het 8-fasenmodel heeft zich bewezen in de praktijk van de maatschappelijke en vrouwenopvang. Maar de methode is geschikt voor alle vormen van begeleiding met een kop en een staart. Het maakt dus niet uit of je werkt met mensen met een handicap, ouderen, jongeren of gezinnen. De methode is bedoeld voor cliënten die vragen hebben op meerdere leefgebieden.

Het 8-fasenmodel werkt met de 7 leefgebieden die in de leefgebiedenwijzer zijn beschreven. Dit is een handreiking voor professionals met daarin aanvullende thema's en krachtgerichte vragen voor de cliënt.

Een aanpak die goed aansluit bij de visie van het 8-fasenmodel is het waarderend vernieuwen. De Implementatiewijzer 8-fasenmodel bevat adviezen om het 8-fasenmodel volgens deze aanpak op maat te maken voor je eigen organisatie.

Goed beschreven interventie

Het 8-fasenmodel is in 2021 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed beschreven interventie. Je vindt de interventiebeschrijving in de databank Effectieve sociale interventies.

Training volgen?

Petra van Leeuwen geeft trainingen over het 8-fasenmodel en over de visie die er aan ten grondslag ligt: krachtgericht werken. Bekijk het 8-fasenmodel trainingsaanbod

Download hieronder.