Aan het woord - Portretten van ervaringsdeskundigen

21 december 2012

Deze brochure bevat portretten van ervaringsdeskundigen. De titel is 'Aan het woord' omdat de ervaringsdeskundigen de portretten zelf hebben geschreven. Enkele zijn gebaseerd op interviews. Zo geven ervaringsdeskundigen een eigen kijk op hun persoonlijk en maatschappelijk proces. Aan het woord biedt dus het perspectief van ervaringsdeskundigen zelf.

Aan het woord geeft een impressie van de mogelijkheden en ideeën van ervaringsdeskundige inzet in brede zin. Ervaringsdeskundigheid is een thema dat leeft bij verschillende groepen. Zoals bij ouders die te maken hebben (gehad) met de jeugdzorg, mensen met een verstandelijke handicap, mensen met een lichamelijke handicap en ex-boeren die nu andere boeren bij hun bedrijf- en loopbaanoriëntatie bijstaan. Dankzij deze brede oriëntatie is deze brochure breed bruikbaar.

ISBN:978-90-8869-076-1

Download de volledige publicatie