Digitale versie van de Kennisbouwstenen

21 mei 2021

De Kennisbouwstenen zijn een website waarop je alle informatie vindt over generieke competenties, leefgebieden en specifieke doelgroepen die voor werken in de wijk van belang zijn.

Ze helpen je nog beter te signaleren, door te vragen en plannen op maat te maken. De Kennisbouwstenen zijn actueel en een combinatie van wetenschappelijke, ervarings- en professionele kennis. 

Direct naar de website

Leefgebieden

De Kennisbouwstenen maken onderscheid in zeven leefgebieden. Elk leefgebied bevat drie typen kennis: algemene kennisaspecten die nodig zijn om te signaleren en een vraag te verhelderen, specifieke kennisaspecten die nodig zijn om mensen te ondersteunen en links naar documenten, websites en/of een e-learning. De zeven leefgebieden zijn:

  • lichamelijke gezondheid
  • dagelijks functioneren
  • inkomen
  • participatie
  • opvoeden en opgroeien
  • veiligheid
  • psychische gezondheid

‘De Kennisbouwstenen zijn een handig hulpmiddel om deskundigheid te ontwikkelen en te peilen hoe het daarmee staat in het team’, vertelt Marga Beckers, adviseur van Integraal Werken in de Wijk en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. ‘De Kennisbouwstenen geven voor verschillende leefdomeinen aan welke basiskennis nodig is en welke specifieke expertise. Zo kun je zien waar je elkaar in het team aanvult en hoe de expertise van leefgebieden in het team zijn verdeeld. De informatie is compact, maar met linkjes kun je steeds meer informatie vinden en je zo verder inhoudelijk verdiepen.’

Direct naar de website

Bekijk ook de handreiking: Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams.