Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (handreiking voor gemeenten)

Niet alleen anders

30 juli 2014

Verschillende onderzoeken laten zien dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder last hebben van depressie en minder vaak denken aan zelfmoord. Ontmoeting zorgt er voor dat zij goed in hun vel komen te zitten en net als leeftijdsgenoten zichzelf kunnen zijn. Samen kunnen ze praten, huilen en lachen over die dingen die niemand anders om hen heen begrijpt. Met andere LHBT-jongeren zijn ze niet alleen anders.

Het is de taak van gemeenten de Jeugdwet en de nieuwe Wmo uit te voeren. Zij hebben een aanjagersrol om de kwetsbare groep LHBT-jongeren volwaardig mee te laten doen aan de samenleving. Zo kan de gemeente subsidiemogelijkheden creƫren voor jongeren die ontmoeting opzetten, verschillende partijen om de tafel krijgen en afspraken maken met maatschappelijke organisaties over hun rol bij ontmoetingen. In deze handreiking staan veel praktische tips en voorbeelden hoe gemeenten de eigen kracht van LHBT-jongeren kunnen stimuleren.

Van deze handreiking is ook een versie gemaakt voor professionals en maatschappelijke organisaties: ontmoeting stimuleren.

Auteur
Felten, H.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking