Informele zorg en zelfredzaamheid van LHBT-ouderen

Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en vrijwilligers.

Zij hebben vanuit de Wmo de taak ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen – ouderen en mensen met een beperking – zelfstandig kunnen blijven wonen door ondersteuning van de informele zorg. Hoe kan de gemeente daarvoor aansluiten bij het netwerk en de eigen kracht van kwetsbare lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen?

Foto: Rinske Bijl