Handboek Tussenstop

10 juli 2018

Binnen het programma Tussenstop bieden vrijwillige gastgezinnen een tijdelijke opvang aan (zwerf)jongeren, die om allerlei redenen dakloos zijn geworden en geen vaste verblijfplaats meer hebben. Ervaringen opgedaan tijdens pilots in Groningen en Zeeland hebben geleid tot een handboek over het programma.

Tussenstop is in 2015 door Movisie geïnitieerd om de haalbaarheid van het Engelse programma UK Night Stop in Nederland te toetsen. Het programma heeft tot doel te voorkomen dat kansrijke (zwerf)jongeren tussen 18 en 25 jaar in de volwassen daklozenopvang terechtkomen en gaan zwerven. In het handboek staan praktische tools voor de voorbereidings-, opbouw- en uitvoeringsfase van het programma. Organisaties kunnen het gebruiken om een eigen initiatief te starten.

Auteur
Meijer, L.; Spijkers, V.;
Jaar
2018
Uitgever(s)
Landelijk Bureau Humanitas
Type
Handboek
Pagina's
26

Download de volledige publicatie