Handreiking voor adviesraden van gemeenten over mantelzorg

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. Het is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht.

In deze handreiking wordt onder andere antwoord gegeven op de vragen 'Wat zijn de ontwikkelingen?', 'Hoe ondersteun je mantelzorgers in de thuissituatie?' en stellen we relevante vragen voor adviesraden en gemeenten met betrekking tot mantelzorg.