Handreiking Cliëntondersteuning

Update april 2022

In 2017 bracht de VNG in samenwerking met Movisie een handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning uit. We publiceren nu een vernieuwde Handreiking cliëntondersteuning. In deze update zijn zoveel mogelijk de ervaringen en opgedane kennis verwerkt uit het Koploperproject Cliëntondersteuning.

Belangrijke accenten zijn:

  • Cliëntondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbod en toegangsbepaling.
  • Clientondersteuning moet vindbaar zijn voor de inwoners en doorverwijzers.
  • Maak duidelijk waarvoor er een beroep op kan worden gedaan.
  • De ingekochte cliëntondersteuning is levensbreed (domeinoverstijgend).
  • Zorg voor de juiste kwaliteit aan cliëntondersteuning in de gemeente: een juiste mix van formele en informele cliëntondersteuners.
  • Zorg ervoor dat de juiste expertise beschikbaar is (lokaal of regionaal).

Waarom een update?

De in- en uitvoering en positionering van cliëntondersteuning bleek in de praktijk nog steeds vragen op te roepen, zowel bij gemeenten, aanbieders van cliëntondersteuning als bij cliëntorganisaties. Daarom hebben de VNG en Movisie de eerdere handreiking uit 2017 geüpdatet, gebruik makend van de verworven inzichten uit het Koploperproject Cliëntondersteuning. Deze handreiking geeft een praktische invulling aan de eisen die vanuit de Wmo gesteld worden.