Handreiking Inclusief Beleid voor gemeenten

Een handig stappenplan

Steeds meer gemeenten schrijven beleidsnota’s en -kaders met als doel inclusie te bevorderen voor alle inwoners in de gemeente. Een belangrijk en mooi streven zodat we elkaar niet kwijtraken en niemand onbedoeld wordt uitgesloten. Maar hoe doe je dat als gemeente? Hoe geef je dat vorm en wat is daarbij belangrijk? We leggen het uit in deze handreiking.

In deze handreiking hebben we het over inclusief beleid. Inclusief beleid zorgt ervoor dat iedereen de vrijheid heeft en voelt om het eigen leven in te richten. Om volwaardig mee te kunnen doen in een samenleving waar iedereen onderdeel van is en mede kan vormgeven. Bij inclusief beleid gaat het erom dat iederéén volwaardig mee kan doen in álle levensdomeinen, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of beperkingen. Dit betekent dat elk beleidsdomein de vertaalslag zal moeten maken naar de concrete invulling en uitvoering van inclusief beleid binnen dat domein. Als een gemeente enkel een apart inclusiebeleidskader heeft, dan is het risico dat het bij mooie woorden blijft en er geen specificering per beleidsdomein plaatsvindt. De uitdaging is dus: hoe kom je tot inclusief beleid in alle beleidsdomeinen dat recht doet aan de diversiteit van alle inwoners in de samenleving?

Inzichten

Deze handreiking bundelt de inzichten die Movisie sinds 2020 heeft verzameld bij de ontwikkeling van het stappenplan Inclusief Beleid. Dit deden we samen met de leergemeenschap van 2020. In deze leergemeenschappen kwamen beleidsadviseurs bijeen om hun kennis en ervaringen rond inclusie en inclusief beleid te delen. Op deze manier leerden zij van en met elkaar, deden zij inspiratie op en kon Movisie inzicht krijgen in succesfactoren en uitdagingen bij de ontwikkeling van inclusief beleid.

Het is belangrijk om te realiseren dat de inzichten in deze handreiking als inspiratie gezien moeten worden en niet zomaar gekopieerd kunnen worden in andere gemeenten. Elke gemeente heeft een eigen dynamiek, proces en samenstelling van de gemeentelijke organisatie, het maatschappelijk veld en inwoners. De stappen en voorbeelden bieden inspiratie, maar dienen altijd actief vertaald, onderzocht en vormgegeven te worden binnen de eigen gemeentelijke context.

Bekijk en download hieronder de handreiking