Knelpunten in wet- en regelgeving bij extra inkomsten voor lokale vrijwilligersorganisaties

13 mei 2015

Vrijwilligersorganisaties lopen aan tegen knelpunten in wet- en regelgeving bij activiteiten voor extra inkomsten. In dit onderzoek gekeken waar die knelpunten uit bestaan.

Verreweg de meeste organisaties lopen aan tegen het gebrek aan kennis over de juiste fondsen en subsidieregelingen en hebben onvoldoende deskundigheid in huis voor de aanvraagprocedures en de uitgebreide verantwoording. De verhouding tussen de aangevraagde middelen en de tijdsinvestering en de extra kosten voor externe deskundigen en accountants worden ervaren als een knelpunt.

Bron

Auteur
R. Hetem
Jaar
2015
Uitgever(s)
NOV
Type
Publicatie
Pagina's
23