Kwetsbare groepen in beeld

Projecten, trainingen en publicaties

Een gevarieerd aanbod van projecten, trainingen en publicaties, die helpen bij het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen.

Kwetsbare groepen vormen een belangrijke doelgroep van maatschappelijke ondersteuning. Die ondersteuning gebeurt natuurlijk binnen allerlei zorg- en opvanginstellingen, maar ze wordt ook daarbuiten geboden, door maatschappelijk werkers bijvoorbeeld, of door ouderenadviseurs en andere vrijwilligers, door het jongeren-, ouderen-, migranten- en vrouwenwerk, door de ambulante verslavingszorg en de opvangvoorzieningen voor daklozen. Het aanbod is gevarieerd, maar ook de groepen waarop het is gericht. Het gaat om mensen voor wie deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.