Lokaal discriminatie aanpakken: drie gemeenten geven tips

Hoe werk je als gemeente aan het aanpakken van discriminatie? Goed voorbeeld doet goed volgen, dus maakten we drie inspiratieboekjes waarin we in woorden en beelden drie gemeenten uitlichten die al hard op weg zijn met hun antidiscriminatiebeleid: Diemen, Gorinchem en Veenendaal. We spraken de beleidsambtenaren Diversiteit en Inclusie in deze gemeenten: wat zijn hun ervaringen en uitdagingen in het opzetten van lokaal antidiscriminatiebeleid? Welke activiteiten kun je zoal doen? En hoe zorgen deze gemeenten voor draagvlak?

Steeds meer gemeenten in Nederland werken aan de aanpak van discriminatie. In een infographic geven we een overzicht van hoe die aanpak past in drie rollen van de gemeente: als beleidsmaker, dienstverlener en werkgever. Of de gemeente nou start met een kadernota of wil werken aan een inclusieve werkvloer: hier staan handvatten om aan de slag te gaan.

Discriminatie aanpakken als gemeente

De middelgrote gemeenten Diemen, Gorinchem en Veenendaal hebben alle drie een beleidsadviseur Diversiteit en Inclusie aangesteld. Daarbij hebben deze gemeenten antidiscriminatie als belangrijke pijler. Lisa Stumpel en Michel Versteeg (Diemen), Rosalien Tap (Gorinchem) en Fenneke van der Deijl (Veenendaal) nemen ons mee in de praktijk van hun gemeente. Zij hebben achtergrondkennis over het onderwerp en een persoonlijke motivatie om ermee bezig te zijn. Deze combinatie blijkt cruciaal om anderen te kunnen overtuigen, te verbinden, en bewust te maken.

Deze gemeenten werken met de thema’s antidiscriminatie, diversiteit en inclusie op drie terreinen:

  1. de gemeenteorganisatie intern: is de organisatie een weerspiegeling van de samenleving? Is ze een inclusieve werkgever?
  2. de diensten en faciliteiten voor inwoners: zijn die voor iedereen toegankelijk? Wordt er niemand buitengesloten?
  3. gerichte activiteiten om verbinding en respect te bevorderen en bewustzijn te vergroten: waar kan de gemeente dat zelf doen of burgerinitiatieven faciliteren?

Het is dus niet het één of het ander, maar de gemeenten werken integraal.

Activiteiten en campagnes zijn er in deze drie gemeenten volop. Zo wordt er in Gorinchem een Maand van Respect georganiseerd, een verlenging van de landelijke Week van Respect in november. Diemen vergroot de zichtbaarheid van bepaalde groepen en stimuleert hun initiatieven, zoals die van Pink Diemen, die een ontmoetingsplek heeft gecreëerd voor lhbtiqa+ personen. En in Veenendaal organiseerde de gemeente een ‘bewustwordingstour’ met een On the road bus van antidiscriminatievoorziening Discriminatie.nl Utrecht.

Waarin verschillen de drie gemeenten in hun aanpak en visie? Lees daarvoor de publicaties per gemeente hieronder. Hierin staan tips over de rol van ambtenaren en bewoners, ervaringen en uitdagingen in het verkrijgen van draagvlak en het opzetten van een beleidskader, en de ambities van Diemen, Gorinchem en Veenendaal.

Verbinding tussen mensen in Diemen

Samenwerken voor respect in Gorinchem

In de bus naar een discriminatievrije gemeente in Veenendaal

Foto: Robert Lagendijk

Magazine Sprank (Divosa) bracht in een artikel in beeld, bij monde van vier experts, hoe het bij gemeenten ervoor staat met anti-discriminatiebeleid, inclusie en diversiteit. Klik hier om het artikel te lezen.