Naar het hart van empowerment Deel 1

Een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen

Empowerment blijft de belofte binnen de sectoren zorg en welzijn, maar wat is het eigenlijk?

Tegenwoordig wordt het in toenemende mate omschreven als strategie voor individuele zelfredzaamheid en zelfmanagement. Oorspronkelijk heeft empowerment echter een collectieve en maatschappijkritische betekenis die gaandeweg lijkt te zijn vervaagd. In deze publicatie wordt een verbinding gelegd tussen beide opvattingen. Uitkomst is dat empowerment gaat over het overwinnen van maatschappelijke en persoonlijke barrières, over individuen en collectieven, over kracht en kwetsbaarheid, over strijd en acceptatie, over zelfstandigheid en zorg. Om te kunnen onderzoeken of empowerment werkt is een genuanceerde benadering van het begrip noodzakelijk.

Bekijk ook Naar het hart van empowerment Deel 2. Deze publicatie gaat in wat empowerend werkt.

Op 14 juni 2016 vond de conferentie 'Meer kracht en meer macht. Waarom empowerment juist nu nodig is' plaats. Bekijk een impressie van de conferentie.

Download het boek hieronder of bestel via dit formulier