Online discriminatie aanpakken: wat werkt?

Een eerste verkennend onderzoek

Het internet is een terrein waar discriminerende uitingen sterk naar voren komen. De afgelopen jaren zijn er incidenten geweest die erop wijzen dat online discriminatie een wijdverbreid fenomeen is. Het ministerie van SZW gaf Movisie de opdracht drie onderzoeksvragen te onderzoeken.

  1. Wat is er bekend over de rol van omstanders bij het verminderen van online discriminatie?
  2. Wat is er bekend over de gevolgen van online discriminatie voor de slachtoffers en hoe zijn deze gevolgen te verminderen?
  3. Wat zijn de achtergrondkenmerken van daders van online discriminatie? Wat weten we over onder meer hun motieven en sociale context?

Het doel van het onderzoek is (meer) bewustwording creëren bij het algemeen publiek als het gaat om online discriminatie.  Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het belangrijk is dat mensen discriminatie kunnen herkennen. Verder is het effectief om de ervaringen van slachtoffers van online discriminatie centraal te stellen. Zodat mensen weten wat ze bij anderen kunnen aanrichten. Een andere conclusie is dat de persoonlijke band belangrijk is om in te grijpen tegen online discriminatie. Het heeft meer effect als iemand uit een groep van bijvoorbeeld voetbalsupporters stelling neemt tegen racistische uiting op een van hun eigen forums, dan als iemand dit doet die buiten die groep staat.