Pilots Logeerzorg

Over behoefte, gebruik en aanbod van logeerzorg

26 mei 2020

Even op adem kunnen komen, is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Respijtzorg biedt daarvoor de mogelijkheid. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De huidige wijze van toegang, organisatie en financiering van vormen van tijdelijk verblijf als logeerzorg leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Binnen pilots gingen in 2019 tien gemeenten aan de slag om samen met partners in de gemeente logeerzorg te verbeteren. Dit rapport beschrijft de resultaten over de behoefte, het aanbod en het gebruik van logeerzorg.

De Pilots Logeerzorg maken onderdeel uit van actielijn “Mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn” binnen het programma “Langer Thuis” van het ministerie van VWS. Met deze pilots richt het ministerie zich op de groeiende groep ouderen die thuis wonen en bij wie beperkingen optreden, maar die (nog) niet in een verpleeghuis opgenomen hoeven te worden. Binnen de pilots gingen tien gemeenten (Westland/Delft, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hoeksche Waard, Zeist, Nieuwegein, Helmond, Ede, Heerde en Assen) aan de slag om samen met partners in de gemeente logeerzorg te verbeteren.

In dit rapport: 

  • Vind je aanbevelingen op drie niveaus: het operationeel niveau, het niveau van samenwerken en op stelselniveau. Daarmee biedt dit rapport handvatten voor medewerkers op operationeel, beleidsmatig én bestuurlijk niveau van zowel zorgaanbieders als gemeenten, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.
  • Lees je dat mantelzorgers aangeven op adem te kunnen komen tijdens het verblijf van hun naaste in een logeerhuis.
  • Krijg je een inkijkje in succesfactoren en uitdagingen als het gaat om organiseren van logeerzorg.
  • Kom je erachter dat mantelzorgers én zorgontvangers binnen de pilots tevreden zijn over de logeervoorzieningen. Een prettig verblijf bestaat uit veel componenten, waarin het thuisgevoel erg belangrijk is. 
  • Kom je verschillende vormen van logeerzorg tegen. Toch zijn er gemeenschappelijke elementen aan te wijzen op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden bij het organiseren van logeerzorg