De tegenprestatie en de Arbowet

Valt de tegenprestatie onder de werkingssfeer van de Arbowet?

De werkzaamheden die de gemeenten voor de bijstandsgerechtigden c.q. tegenpresteerders op het oog hebben, worden veelal in het vrijwilligerswerk gevonden, teneinde discussie over ‘dwangarbeid’ en ‘verdringing van arbeid’ te vermijden. De vraag is echter hoe het gesteld is met de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van tegenpresteerders.

Vrijwilligers vallen namelijk sinds 2007 voor een belangrijk deel niet meer onder de Arbowet om de regeldruk bij vrijwilligersorganisaties te verminderen. Maar zijn tegenpresteerders eigenlijk wel vrijwilligers? In dit scriptie-onderzoek concludeert Gerharda van der Meulen dat dit lang niet altijd het geval is. Daarmee vallen veel tegenpresteerders onder de definitie van ‘werknemer’ in de Arbowet, en valt de tegenpresteerder in beginsel onder de volledige werkingssfeer van de Arbowet.

Bron