ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht, nummer 10

Jaargang 5, nummer 1

4 maart 2013

In het tiende nummer van het wetenschappelijke tijdschrift ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, staan de volgende artikelen:

Jeroen Devilee; Is de vrijwilliger van de toekomst een professional? Toekomstverkenning van de professionaliteit in de zorg door vrijwilligers

al jaren is bekend dat het aantal complexe zorgvragen toeneemt, dat het tekort aan vrijwilligers in de zorg groter wordt en dat de hulpverlening aan allochtone ouderen door hun kinderen in de toekomst op een breekpunt kan komen. Ook zien we dat vrijwilligers steeds meer een deel van de persoonlijke verzorging van beroepskrachten overnemen. Gaat de professionaliteit van vrijwilligers in de extramurale zorg in de toekomst veranderen als gevolg van deze ontwikkelingen? Een van de conclusies is dat zowel de professionaliteit van coördinatoren als vrijwilligers toeneemt.

Anita Peters en Ina Wilbrink; Zoektocht naar buurtzorg. Een onderzoek naar wederzijdse dienstverlening en leefbaarheidsbevordering met speciale aandacht voor de kwetsbare buurtbewoners

Buurtzorg is een multidisciplinair werkconcept waarbij door actief burgerschap wordt bijgedragen aan de sociale cohesie in de buurt, het uitvoeren van informele zorg en vooral ook de insluiting van kwetsbare groepen. Voor de ondersteuning van buurtzorg zijn vaardigheden nodig van flexibel sociaal ondernemerschap. Het buurtzorgconcept is de afgelopen drie jaar in zes gemeenten uitgeprobeerd en ontwikkeld.

Helga Dekker en Jos Mevissen; Vrijwilligers langs de meetlat?

: De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt van vrijwilli-gersorganisaties om hun ‘waarde’ en bijdrage aan de samenleving voor gemeenten zichtbaar te maken. Inzicht in de voor- en nadelen die verbonden zijn aan het meetbaar maken van vrijwilli-gerswerk. Vrijwilligersorganisaties vrezen voor bureaucratisering en extra kosten. Meten met een instrument roept ook veel vragen op, want wat ga je meten?

Nancy L. Macduff en F. Ellen Netting; Pracademic: A Cultural Anomaly

Het veld vrijwilligerswerk geeft een uitstekend voorbeeld van de kloof tussen academisch onderzoek en de praktijk. Zo hebben definities die ontwikkeld worden bij de verzameling van empirische gegevens over vrijwilligerswerk een grote invloed op de bevindingen. Een systematische pogingen om het concept van ‘pracademisch’ onderzoek binnen de context van non-profitorganisaties en vrijwillige inzet te concretiseren.

Linda Bridges Karr en René Bekkers; De idealen spreken voor zich: maatschappelijke stage in Nederland geëvalueerd

Steeds meer middelbare scholieren volgen een maatschappelijke stage en steeds meer partijen worden betrokken bij de uitvoering. Verslag van een onderzoek naar de invloed van stage-ervaringen op de burgerschapswaarden, competenties en het gedrag van leerlingen. Hoewel volgens de auteurs de gewenste effecten van stages op de lange en middellange termijn liggen, biedt het onderzoek interessante aanknopingspunten voor de invoering van de maatschappelijke stage.

Ronald Hetem; 'Het wonder dat er zoveel stille helden zijn'

: Interview met Erica Terpstra. Al op 11-12 jarige leeftijd kwam ze in aanraking met vrijwilligers bij de Haagse zwem- en poloclub. Daar is ze gevormd door vrijwilligers tot de zwemkampioene die ze later is geworden. Belangrijk waren de trainers en coaches en andere vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de sportvereniging. Nu is ze zelf een supervrijwilliger. Het voorzitterschap van NOC*NSF is een onbetaalde bestuursfunctie.

Henny C. Kromhout; Avonturen in het buitenland

Boekbespreking van Lonely Planet: VOLUNTEER. Een gids om zich voor te bereiden op de buitenlandse reis. Er is een schat aan gegevens beschikbaar en alle onderwerpen worden geïllustreerd met verhalen van ervaren reizigers.

Jaar
2008
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Magazine
Pagina's
74