ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 11

Jaargang 5, nummer 2

4 maart 2013

In het elfde nummer van het wetenschappelijke tijdschrift ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, staan de volgende artikelen:

Linda Bridges Karr en Sandra Kamerbeek; Van affiniteit en actie naar participatie en betrokkenheid; een casusbeschrijving van online vrijwilligerswerk
Steeds vaker zetten vrijwilligers zich op afstand in. Dat levert voor vrijwilligers keuzevrijheid op voor het tijdstip en de plaats van uitvoering van hun vrijwilligerswerk. Deze nieuwe keuzevrijheid kan een motief zijn voor mensen om vrijwilligerswerk aan te pakken. Vrijwilligers-werk verandert daardoor van karakter. En dat heeft gevolgen voor vrijwilligersorganisaties.

Lucas Meijs, Marit van der Heijden, Lonneke Roza en Vincent van Bruchem; Empirisch onderzoek naar bereikbaarheid van vrijwilligersorganisaties
Als er over het werven van vrijwilligers gepraat wordt, gaat het vaak over het bereiken van potentiële vrijwilligers. Wat gebeurt er echter als iemand uit zichzelf contact opneemt om vervolgens als vrijwilliger aan de slag te gaan?

Agnes Meinhard en Steven Brown; A portrait of school community service programs in Canada
Tips en adviezen uit de Canadese praktijk van de maatschappelijke stage, die vanuit het perspectief van scholen en vrijwilligersorganisaties wordt beschreven. De Canadese praktijk lijkt weinig af te wijken van die in Nederland. Artikel geeft dan ook waardevolle inzichten voor de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke stage in Nederland.

Lonneke Scheepmaker; ‘Ik hoop dat infrastructuur een belangrijk thema wordt’
Interview met Cees van den Bos. Voor zijn proefschrift heeft hij onder andere de ontwikkeling van vrijwilligerscentrales in de UK, Amerika, Duitsland, Finland, Denemarken, Noorwegen, Italië en natuurlijk Nederland beschreven en vergeleken.

Mark Franken; Bedrijfsleven en civil society
De laatste jaren zijn nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties ontstaan. Naast de traditionele vormen van sponsoring, steunen bedrijven maatschappelijke organisaties steeds vaker met deskundigheid, faciliteiten, het gebruik van netwerken of de inzet van werknemers. Boekbespreking van Bedrijfsleven & Civil society, een bundel met bijdragen over mvo.

Jaar
2008
Uitgever(s)
Movisie
Type
Magazine