Vlaggensysteem

Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag

De kern van het Vlaggensysteem is adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met andere professionele opvoeders en met de kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate pedagogische reactie.

Het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Bestellen

Je kunt het boek 'Vlaggensysteem: reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren' betellen via Sensoa of via Maklu. (6e herziene druk)

Vlaggensysteem trainingsaanbod 

Er zijn verschillende trainingen om te leren werken met het Vlaggensysteem. Het aanbod bestaat uit:

  • Basistraining Werken met het Vlaggensysteem (aangeboden door een landelijk netwerk van door Movisie getrainde professionals)
  • Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem (aangeboden door Hobéon)
  • Gratis Web-App Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg

Alle informatie is te vinden op de website van het Vlaggensysteem.