Vlaggensysteem

Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag

21 december 2012

De kern van het Vlaggensysteem is adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met andere professionele opvoeders en met de kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate pedagogische reactie.

Het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Bestel het Vlaggensysteem

Buiten de lijnen

Buiten de Lijnen vormt een verdieping op het Vlaggensysteem. Het past de methodiek van het Vlaggensysteem toe op de meer kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat daarbij in het bijzonder om jongeren met een beperking of jongeren die een seksueel trauma hebben meegemaakt. Professionals die werken met deze kinderen of jongeren, krijgen hiermee extra handvaten aangereikt om seksueel gedrag correct in te schatten, bespreekbaar te maken en er vervolgens adequaat op te reageren. Ontwikkelingsaspecten als ‘gender’ en ‘cultuur’ hebben veel invloed op de seksuele ontwikkeling van kinderen en op de houding van professionals en krijgen daarom veel aandacht in het handboek.

Buiten de Lijnen bestaat uit twee delen: een onderbouwing van het Vlaggensysteem en een ToolBox met werkboek, hand-outs en 24 aanvullende tekeningen (acht per aspect). Het is een coproductie van Sensoa, Rutgers en Movisie.

Bestel Buiten de lijnen

Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het spel Oké?! is ontwikkeld door Jong & Van Zin in samenwerking met Sensoa en Movisie. Dit spel is op het Vlaggensysteem gebaseerd. Het spel is bedoeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar en gaat over seks, grenzen en weerbaarheid. Het spel Oké?! bouwt voort op de werkvormen van  het Vlaggensysteem en biedt een praktisch en interactief instrument voor professionals en begeleiders. Op de publicatiepagina van Oké?! leest u meer informatie over het spel, over het bestellen ervan en kunt u de bijlagen behorende bij het spel downloaden.

Bestel het spel 'Oké'?

 

Auteur
Frans, E., Franck. T.
Jaar
2010
Uitgever(s)
Garant Uitgevers
Type
Boek
Pagina's
148