Werkzame elementen bij integraal werken

Vraagverheldering en planvorming; samenwerken aan een oplossing als cyclisch proces

Integraal werken is een begrip dat niet meer is weg te denken in het sociaal domein. Zeker niet in het werk van lokale sociale teams. Deze publicatie gaat over de werkzame elementen van integraal werken. De focus ligt op wat werkt voor de cliënt. Waarmee zijn cliënten het meest of best geholpen en wat vraagt dit van henzelf en van de professionals?

We zoomen in deze publicatie in op de werkzame elementen van vraagverheldering en het komen tot een passend (ondersteunings)plan. Dit is een cyclisch proces, zo blijkt, waarin doelen tussendoor worden bijgesteld. Daarnaast beschrijft deze publicatie algemeen werkzame elementen: elementen die altijd van toepassing en kenmerkend zijn voor integraal werken.

Deze publicatie van het programma Integraal Werken in de Wijk is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, onderzoek in het veld bij professionals én cliënten en door interviews met beleidsmakers, teamleiders en experts.

Eerste deelonderzoek Wat werkt bij integraal werken in de wijk

In 2018 verscheen het eerste deelonderzoek van Integraal Werken in de Wijk naar de werkzame elementen van integraal werken. In dit rapport lag de focus op hoe je als professional samen met de cliënt of het huishouden tot oplossingen kan komen. Bekijk het rapport.