Wie doet vrijwilligerswerk?

12 mei 2015

CBS cijfers over vrijwillige inzet over 2013. De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft zich in 2012/2013 minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging.

Vakbonden en organisaties op het gebied van wonen en woonsubsidies, politieke partijen en sociale hulpverlening hebben de minste vrijwilligers. Gemiddeld besteden vrijwilligers 4 uur per week aan vrijwilligerswerk, maar de meeste vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk in minder dan één uur per week

Bron

Auteur
J. Arends; L. Flöthe
Jaar
2015
Uitgever(s)
CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
Type
Publicatie
Pagina's
14