Zorg Samen!

hét magazine met aandacht voor vrijwilligers in zorg en ondersteuning

24 juni 2020

Aandacht hebben voor vrijwilligers in zorg en ondersteuning is van essentieel belang. Dit blijkt eens te meer belangrijk in tijden van corona, waar nu soms andere dingen van vrijwilligers worden gevraagd. Movisie brengt het magazine Zorg Samen! uit, waarin praktijkvoorbeelden staan van samenwerkingsverbanden rondom vrijwillige inzet.

De huidige situatie maakt dat het vrijwilligerswerk soms anders vormgegeven moet worden. Een goede communicatie en afstemming is hierin van belang. Zo vertelt Eliza Perez van het Burennetwerk Amsterdam dat koppelingen maakt tussen buurtgenoten om elkaar te helpen. In het magazine, wat is samengesteld net voor de coronaperiode aanbrak, vertelde Eliza Perez hier al over in het artikel ‘Formeel en informeel slaan handen in een’ (zie pagina 14 – Zorg Samen!).

Noodzaak om creatief te zijn

Door de coronaperiode hebben Perez en haar collega’s hun dienstenpakket moeten aanpassen en daarin ook de samenwerking met de vrijwilligers en partnerorganisaties. Perez: 'De afgelopen periode ben zijn wij alle aanvragen van cliënten, die wij binnenkrijgen van o.a. zorgorganisatie Cordaan, gaan nabellen en mailen. Door de coronamaatregelen is het namelijk lastig voor lopende matches (cliënt – vrijwilliger) om elkaar fysiek te ontmoeten. Ik heb aan de doorverwijspartners gevraagd welke  alternatieven zij aanbieden en bij hulpvragers gecheckt of er wellicht nog extra ondersteuning nodig is. Indien dit het geval is zet ik in wat er nodig is. Denk hierbij aan boodschappenhulp of sociale telefoonhulp. Dit gebeurt allemaal in overleg met de formele zorg en (indien aanwezig) de mantelzorger en het netwerk. Deze tijden vragen ons nog meer dan gebruikelijk creatief te zijn en verder te denken dan alleen langs de gebaande paden.’

'Het mes snijdt aan twee kanten!'

Uitgaan van wat er wel kan

Eliza Perez: ‘We blijven de vrijwilligers en hulpvragers informeren over de richtlijnen van het RIVM en we vragen of ze allebei rekening kunnen houden met de regels. In plaats van dat we benadrukken wat er allemaal niet meer kan, gaan wij juist uit van wat er allemaal nog wél kan. Een voorbeeld is het bijhouden van tuinen. Als je de hele dag vanuit huis werkt op een etage van 28 m2, dan kan het af en toe erg fijn zijn om een keer per week de tuin van een oudere buurtbewoner onder handen te nemen. We zijn er op dit moment dus niet alleen voor de kwetsbare ouderen, maar juist ook voor de vrijwilligers die echt heel erg genieten van het bieden van burenhulp. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Aandacht voor vrijwilligers ook buiten corona van belang

Ook buiten corona is het belangrijk dat er aandacht is voor vrijwilligers in zorg en ondersteuning. Vrijwilligers zijn van grote waarde als het gaat om de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan: van het verminderen van eenzaamheid tot het ondersteunen van mensen met handicap of mantelzorgers. Vrijwilligers in zorg en ondersteuning moeten hierbij erkend worden en in hun kracht worden gezet. Zo kunnen vrijwilligers soms andere ondersteuning bieden dan beroepskrachten doordat zij zich geheel onafhankelijk inzetten.

Magazine samen zorgen

Voor meer inspirerende voorbeelden over samenwerken in en met de informele zorg, lees het magazine Zorg Samen! De artikelen zijn voor de coronaperiode geschreven, maar bieden juist ook in tijden van corona handvatten.

Downloaden:

Zorg Samen magazine-Movisie.pdf 1.72 MB

Download de volledige publicatie