Coronadossier sociaal domein

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op. De coronacrisis raakt ook het sociaal domein en dus ook mensen in een kwetsbare positie. In dit dossier verzamelt Movisie informatie over het coronavirus en de gevolgen die het heeft binnen de verschillende thema's van het sociaal domein.

Op de website van het ministerie van VWS staat een aantal veel gestelde vragen en antwoorden voor de verschillende zorgsectoren over het coronavirus. Ook is daar informatie geplaatst over de zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen, waaronder richtlijnen voor mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding en -opvang en hulpmiddelen.

Informatie gesorteerd op doelgroep

Sociaal professionals  Gemeenten  Betrokken burgers

 

Informatie gesorteerd op thema

 Dagbesteding  Eenzaamheid  Huiselijk en seksueel geweld 

Informele zorg  Ouderen

In deze video gaat hoofdredacteur Sophie van Hogendorp van Zorg+Welzijn in gesprek met Janny Bakker-Klein en Hans Alderliesten over de invloed die de coronacrisis heeft en had op het sociaal domein en wat dat betekent voor de toekomst. Lees het hele artikel

Artikelen en publicaties