Coronacrisis: Hoe de dagbesteding weer te openen?

20 mei 2020

Cliënten, mantelzorgers, begeleiders en organisaties zien de dagbesteding liever vandaag dan morgen weer opengaan. Maar hoe kan dat veilig en kunnen de cliënten wel komen? Organisaties zijn zoekende, ziet Marjet van Houten van Movisie. ‘Begin met een kleine groep om te zien hoe het gaat.’

Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel hoe ongelofelijk belangrijk de dagbesteding voor mensen is, zegt Marjet van Houten, senior adviseur Participatie bij Movisie. ‘Voor cliënten gaat het om veel meer dan alleen die activiteit, het gaat ook om ontmoeting, sociale contacten, om structuur en soms ook om iets basaals als de maaltijd die ze daar krijgen. Het is echt een essentieel onderdeel van hun leven.’

Lees verder op Zorg+Welzijn

Dit is een korte samenvatting van een uitgebreid interview met Marjet van Houten op de website van Zorg + Welzijn.

Online meetings ‘aan de slag met heropenen dagbesteding’

Op 9 en 30 april heeft Movisie bijeenkomsten georganiseerd over dagbesteding tijdens de coronacrisis. De eerste bijeenkomst over alternatieven na sluiting van veel dagbestedingslocaties en de tweede over hoe in de praktijk aan de slag met de richtlijn dagbesteding van het ministerie van VWS. Deze bijeenkomsten leverden veel informatie op, maar ook vragen en behoefte om verder met elkaar in gesprek te gaan. Inmiddels zijn we enkele weken verder en zijn er op veel plekken eerste stappen gezet, protocollen en stappenplannen gemaakt of in de maak en de eerste deuren weer geopend. Tijd om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan.

Ook organiseerde Movisie op woensdag 27 mei 2020 een online meeting waar we verder met elkaar in gesprek gingen: ervaringen uitwisselen, informatie en ideeën met elkaar delen en sparren over vraagstukken en mogelijke oplossingen. Hierbij was het belangrijk dat de focus niet zozeer ligt op dagbesteding waar vooral het (ver)zorg(ende) aspect centraal staat, zoals voor ouderen en dementerenden, maar meer de ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding. Dit om verkeerde verwachtingen te voorkomen.

Oproep

Heb je stappenplannen, protocollen of richtlijnen van jezelf of anderen met betrekking tot (her)openen of op alternatieve wijze voortzetten van dagbesteding die je met ons en anderen wilt delen, mail ze naar E.Ijland@movisie.nl. Wij kunnen deze dan inbrengen in de sessie en verzamelen op onze website in het Coronadossier rondom dagbesteding.

Coronadosssier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die Movisie kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Hans Alderliesten, h.alderliesten@movisie.nl.

Naar het dossier