Publicaties

Hier vindt u publicaties van Movisie. Deze zijn te bestellen tegen kostprijs plus verzendkosten of gratis te downloaden. In de kennisdossiers vindt u nog meer publicaties, ook van andere organisaties. Of raadpleeg de Movisie catalogus die toegang biedt tot boeken, rapporten en artikelen op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling.