Burgermacht op eigen kracht?

Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie

publicatie - april 2014

Publicatie over twee bewegingen op het gebied van burgerparticipatie: de ‘zelfredzame’, waarbij burgers zelf het heft in handen nemen om hun leefomgeving te verbeteren, en de ‘beleidsbeïnvloedende’, waarbij burgers door lobbyen, stemmen, inspraak en medezeggenschap proberen richting te geven aan het beleid. In vijf Nederlandse gemeenten die veel ervaring hebben met burgerparticipatie is empirisch onderzoek gedaan naar de resultaten en de waardering van de bevolking. In alle vijf gemeenten vindt een meerderheid dat de actieve inbreng van inwoners leidt tot beter beleid dat bovendien meer aansluit bij wat mensen willen. Er is ook gezocht naar mogelijk interessante voorbeelden van burgerparticipatie in het verleden en in andere landen.

Auteur:Houwelingen, P. van; Boele, A.; Dekker, P.
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau,
Jaar van uitgave:2014
ISBN:978 90 377 06352
Aantal pagina's:266

Bron