Effectieve Respijtzorg - stappenplan voor gemeenten

publicatie - april 2017
Effectieve Respijtzorg - stappenplan voor gemeenten

Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? Aan de hand van vijf stappen beschrijven wij hoe u als gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én lokale samenwerkingspartners kunt werken aan effectieve respijtzorg.

Daarnaast vindt u in deze publicatie: 

  • Tools die u helpen bij: het vinden van mantelzorgers, het in kaart brengen van het respijtzorgaanbod en het meten van de effectiviteit van het beleid rond respijtzorg.
  • Praktijkvoorbeelden: welke vormen van respijtzorg zijn er en hoe kunnen die er in de praktijk uitzien? Ter inspiratie vindt u meer dan vijftien praktijkvoorbeelden.
  • Wat werkt: aan de hand van de Piramide respijtzorg krijgt u inzicht in wat werkt bij respijtzorg.
  • Wet- en regelgeving: respijtzorg valt onder verschillende wetten en regelingen, en heeft verschillende namen. U leest in dit deel alles over het wettelijk kader voor respijtzorg.
Auteur:Scherpenzeel, R.; Kruijswijk, W.; Ballering, C.; Hazebroek, L.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
Downloads
Wat-werkt-Effectieve respijtzorg-voor gemeenten
Wetten-en-regelingen-Effectieve respijtzorg-voor gemeenten
effectieve-respijtzorg-stappenplan-gemeenten-2017