Het museum als vrijwilligersorganisatie

Handleiding en stappenplan voor het maken van vrijwilligersbeleid

publicatie - december 2009
Het museum als vrijwilligersorganisatie

Het culturele erfgoed in Nederland is vaak in handen van vrijwilligers. Vooral kleine musea zijn volledig of grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers. Ook bij grote musea met veel betaalde medewerkers zijn vrijwilligers vaak onmisbaar. Alleen door vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken en professioneel te organiseren, kan een museum zijn eigen ambities realiseren en voldoen aan de verwachtingen van de omgeving (publiek, financiers). Het opstellen van een vrijwilligersbeleidsplan is een eerste stap om tot een motiverend vrijwilligersbeleid te komen. Met deze publicatie biedt MOVISIE hiervoor een handleiding. Kern hiervan is een praktisch stappenplan, dat het museum handvatten biedt voor het maken van een eigen vrijwilligersbeleid.

Auteur:M. Popovic, E. Boss, L. Tonckens
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:December 2009
ISBN:9789088690488
Prijs:€0,00
Downloads
Het museum als vrijwilligersorganisatie