Rapporten Flying Team against violence

Stand van zaken in Cyprus, Duitsland, Nederland, Turkije en Zweden

publicatie - november 2012

Overkoepelend rapport waarin de ontwikkelingen in de afzonderlijke landen onderling worden vergeleken: European Report Flying Team against Violence. U kunt ook de samenvatting downloaden: Report Flying Team against Violence, Summary.

Daarnaast treft u hier de rapporten over de afzonderlijke landen aan. Deze Engelstalige rapporten van de internationale partners uit het Flying Team project (2011-2013) beschrijven het politieke klimaat, het beleid en de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door de overheid en de goede praktijken van NGO’s en grass root organisaties om dit geweld te bestrijden.

U kunt ook de Turkse vertaling van het EU-summary rapport downloaden.

Jaar van uitgave:2012
Downloads
European Report Flying Team against Violence
Report Flying Team against Violence Summary
The Netherlands Flying team against Violence
Turkey Flying team against Violence
Türkiye SIDDETE KARSI UÇAN EKIP